bio


p

Nazywam się Piotr Słomczewski, jestem synestetykiem. W roku 2013 dyplomem z wyróżnieniem ukończyłem Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu otrzymując stopień magistra sztuki. Opracowuję nową, przyjazną i uniwersalną metodę testów na wykrywanie synestezji. Działam na polu różnych dziedzin artystycznych: rzeźby, rysunku, malarstwa, sztuki audio, wideo, bio artu oraz performance. W moich pracach często wykorzystuję narzędzia i przedmioty laboratoryjne, a także interaktywne układy elektroniczne oraz aplikacje. Również organizuję i tworzę warztaty atystyczne dla dzieci i rodziców. Obecnie jestem asystentem w Pracowni Projektów i Badań Transdyscyplinarnych, na Wydziale Edukacji Artystycznej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.


My name is Piotr Słomczewski and I'm synesthete. In 2013, I graduated with honors from the University of Arts in Poznań achieving the degree of Master of Arts. I am developing a new, friendly and universal formula tests for different types of synesthesia detection. I work in various artistic areas: sculpture, drawing, painting, sound art, video, multimedia environment, bio-art, performances. In my works I often use laboratory equipment, as well as programmed electronic circuits and interactive applications made by myself. I also organize and run artistic workshops for children (and parents). Currently, I am working as an assistant in the Studio for Transdisciplinary Projects and Research in the Faculty of Artistic Education/University of Arts in Poznan


home