przymierze / covenant


Przymierza i obietnice

akwarela na złoconej desce

SLOT ART FESTIVAL 2022

2022

Każde przymierze niesie ze sobą Obietnicę Zawieramy ze sprzymierzeńcem. Kimś komu ufamy. Kimś komu powierzamy swoje bezpieczeństwo, swoje życie. Zawieramy je z nadzieją, że będzie ono trwałe i że w chwili próby nie pozostaniemy sami. Doświadczenie i historia uczą nas niestety jak nietrwałe potrafią być obietnice dawane przez ludzi. Autor zafascynowany historią biblijną śledzi losy przymierza, które Bóg zawarł z człowiekiem i jak pomimo załamania się ludzkiej natury, raz dane Słowo staje się gwarantem obietnicy o Pokoju, o którym marzy każde serce. Przymierze Boga z człowiekiem przypomina nam, że to my jesteśmy zawodni. Bóg natomiast pozostaje wierny swojemu Słowu. Na każdy czas. Dla każdego. Od zawsze. Na zawsze. Od pierwszego początku. Do ostatniego końca..


home